Liên đoàn Hướng đạo THUẬN-HÓA

Thành lập năm 2003, nhằm mục đích giúp cho thanh thiếu niên (không phân biệt tôn giáo) có môi trường sinh hoạt tốt (đời sống : thiên nhiên, cộng đồng, nhóm nhỏ ; giáo dục : bằng hành động, trò chơi … qua « Luật và lời hứa » Hướng Đạo) để trở thành những công dân tốt, có trách nhiệm, biết trọng danh dự, hữu ích cho xã hội và cũng giúp thanh thiếu niên Việt-Nam biết giữ gìn tiếng nói, phong tục, tập quán, cùng với di sản văn hóa dân tộc.

Sinh hoạt hàng tháng của liên đoàn : chủ nhật thứ 1 và chủ nhật thứ 3 sau thánh lễ của cộng đoàn.

Trại hàng năm của liên đoàn : lễ Các Thánh (tháng 11), lễ Phục Sinh (tháng 4) và trại hè (tháng 7 hoặc tháng 8).

Ngoài ra liên đoàn cũng tham gia sinh hoạt đều đặn với các cộng đoàn và hội đoàn : Trong 2 năm vừa qua, các đoàn sinh của Liên đoàn đã dành tiền gây quỹ bán lịch để giúp ích cứu trợ nạn nhân bão lụt Katrina 2005 và nạn nhân bão lụt tại miền Trung ở Việt Nam 2006.

Liên đoàn hiện có 1 cha tuyên úy, 6 trưởng và 28 thanh thiếu niên.

TH 3-2007